Nije sve tragično kao što se čini

Bit će slučajeva kada će se (berektom dove) i sama realnost mijenjati u vašu korist. To su momenti kada ste Allahu bliski, kada On odluči da vam dadne šta god želite. Problem sa nama je što požurujemo, što sve želimo odmah i želimo da nam se nikada ne desi nikakvo iskušenje. Nemojte zaboraviti da su iskušenja samo testovi pomoću kojih se kvalificiramo za bolju šansu ulaska u Džennet.

Da Jusuf nije patio i da Jakub nije plakao – hiljade bi stradali

U svemu što je Allah odredio postoji dobro. U primjeru Jusufa, alejhisselam, njegov otac je izgubio vid plačući za njim, godinama. Takvu tugu je teško zamisliti. U međuvremenu, dok je otac plakao, Jusuf je najprije bio sluga na dvoru, a kasnije je bio bačen u zatvor. To je bio veoma težak period za njega. Nakon mnogo godina boravka u zatvoru, ukazala mu se prilika da protumači vladarev san koji niko drugi nije mogao protumačiti. U snu je predskazan potpuni krah ekonomije u roku od nekoliko godina. To je bila prilika koju Jusuf, alejhisselam, nije propustio. Ponudio je svoje znanje na raspolaganje vladaru, a ovaj ga je imenovao ministrom ekonomije. Zahvaljujući njegovom umijeću izbjegnuta je glad u državi, sačuvana je ekonomija, a desetine hiljada ljudi spašeno je od sigurne smrti zbog gladi. Jakub, alejhisselam, godinama je plakao za svojim sinom, ne znajući da je upravo njegov sin uzrok da desetine hiljada roditelja ne zaplaču za djecom koja umiru od gladi. Ništa od toga se ne bi desilo da je Jusuf, alejhisselam, sve te godine ostao bezbjedan pored svog oca, da nije bačen u bunar, da nije odveden u zarobljeništvo i da nije bačen u tamnicu. Jedan otac je plakao godinama, ali hiljade drugih su sačuvani plača zbog istog spleta okolnosti. Dakle, kroz težak period koji doživljavate neko dobro će se sigurno ostvariti: ili vama ili mnogim drugim Allahovim robovima, a da toga niste ni svjesni.

Oni koji hodaju po ivici povjerenja u Allahovu odredbu ne vide nikakvu korist ni u čemu.

…pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. (El-Hadž, 11)

Da se razumijemo, vjerovali u Allaha ili ne, svi ćete preživljavati teške situacije. Vjerovali u Allaha ili ne, nailazit ćete na iskušenja, bit će bolesti i tuge. Ovaj svijet nije džennet za vjernika, a džehennem za nevjernika. Nikome nije zagarantirano potpuno uživanje na dunjaluku. Uzvišeni Allah kaže:

Mi čovjeka stvaramo da se trudi. (El-Beled, 4)

Samo vjernici mogu priuštiti smiraj

Razlika između iskrenog vjernika i ostalih je ta što kroz iste poteškoće vjernici imaju samo korist na oba svijeta. Kada se vjernik razboli, on u vjeri pronalazi smiraj. Kada se nevjernik razboli, nigdje ne može naći smiraj. Vjernik se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, a i nevjernik se nalazi u identičnoj situaciji. Međutim, vjerniku je srce mirno jer nalazi smiraj tamo gdje ga nevjernik ne može naći. Iz vjernika sija svjetlo zadovoljstva, dok je nevjernik uvijek nezadovoljan i u beznađu. Svojim beznađem nevjernik otežava sebi život na dunjaluku i upropaštava šansu za uspjeh na Ahiretu.

Na kraju ajeta Uzvišeni kaže:

To je, uistinu, očiti gubitak (husran). (El-Hadž, 11)

U Kur'anu Časnom spominju se tri varijacije za riječ „gubitak“: husr, hasaren i husran. U ovom ajetu se koristi riječ husran / najteži gubitak, najveći mogući gubitak. Od svih gubitaka o kojima Allah govori u Kur'anu najteži je husran, jer govori o nekome ko je povjerovao u Allaha, ali je izgubio vjeru čim su naišla teška vremena. Dok su vjerovali Allah im je pripremao lijep život i na ovom i na budućem svijetu. Međutim, kada im je poslao iskušenje oni su izgubili vjeru, pa su time sebi otežali život na dunjaluku, učinili ga mizernim, a upropastili su i sva svoja djela na Ahiretu.

Nasljednici Dženneta

Za kraj, razmislite o snažnoj poruci koju nam Uzvišeni šalje u suri El-Mu'minun, govoreći o vjernicima:

Oni su dostojni nasljednici, koji će Firdevs naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. (El-Mu'minun, 10-11)

Čudnu riječ koristi Allah, dželle šanuhu, u ovim ajetima: naslijediti. U drugim ajetima govori o vjernicima koji će ući u Džennet, ali u ovom ajetu se kaže da će naslijediti Džennet, i to ne bilo kakav Džennet, već Firdevs – najviši nivo Dženneta, njegov najbolji dio.

U dunjalučkoj praksi znamo da je nasljeđivanje rezultat podjele vlasništva među potomcima ili rodbinom. Po jednom tumačenju, vjernici će naslijediti Džennet zato što je on od početka bio dat našem ocu Ademu, alejhisselam, pa mi kao njegovi potomci, vjernici, imamo pravo na jedan njegov dio.

Međutim, dok sam proučavao značenje riječi virase / nasljedstvo, naišao sam na prelijep hadis u kome Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da je Uzvišeni Allah svakom ljudskom biću dodijelio kuću u Firdevsu. Nije rekao „svakom vjerniku“, već „svakom insanu“. Međutim, neće svaki insan ući u Firdevs. Mnogi će svojim postupcima na dunjaluku i nevjerovanjem odbiti da borave u Firdevsu. Kada vjernici uđu u Firdevs zateći će tamo veliki broj praznih kuća, dvoraca i bašta bez vlasnika. Tada će vjernici naslijediti sve te kuće. Uzvišeni Allah će im podijeliti sva imanja bez vlasnika.

Molimo Milostivog Allaha da nas učini od tih nasljednika, a ne od onih čije kuće u Firdevsu će ostati prazne. Moja i tvoja kuća u Firdevsu je već napravljena, čeka nas. Nemojmo zabrljati, nemojmo je izgubiti, nemojmo sa ivice pasti u provaliju, nemojmo gubiti vjeru u Allahovu milost. O teškim trenucima razmišljajmo kao o dokazu koji Allah želi vidjeti da li smo spremni izdržati radi vječne kuće u najvišem stupnju Dženneta.

Glas islama 340, R: Prijevodi, Autor: Nouman Ali Khan,Preveo: Senad Redžepović