Ramazan je prilika za preporod pojedinca i društva

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti. (Tirmizi)

 Sastavni dio života čine neprestani dinamički procesi promjena, razvoja i kretanja. Umni ljudi nastoje da procese kontroliraju ili pak da se valjano prilagode, koristeći pogodne trenutke da donesu mudru odluku koja će biti na dobrobit, a od koje nekada zavisi i njegova budućnost, uspjeh ili neuspjeh. U definiciji mudrosti kaže se: Mudrost je umijeće da se u određenom trenutku od raspoloživih opcija odabere najbolja, kako u postupcima tako i riječima. Muhammed a.s. kaže da je mudrost izgubljena stvar vjernika, te je zato on uzme gdje god da je pronađe.

U životu svaki čovjek ima određene prilike – šanse. Kada mu se pruže i on ih iskoristi to označi njegov preporod, prosperitet i napredak. Mnogi ljudi, nažalost, raspoložive prilike propuštaju, a neke su i neponovljive.

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti. (Tirmizi)

U ovom hadisu Poslanik a.s. napominje neke važne životne faze, stanja u kojima se čovjek pretežno nalazi i situacije kroz koje prolazi. Zanimljivo je da veliki broj ljudi neodgovorno propušta sve ove etape, prepušta se lijenosti, nemarnosti i očaju bez da poduzme minimum truda za sopstvenu dobrobit.

Vjera islam sa svim svojim značenjima, propisima i učenjima ima za cilj da čovjeka održava u skladnom stanju, da regulira način življenja koji odgovara njegovim potrebama i interesima. Svaki islamski propis u vidu naredbe ili zabrane, makar na prvi pogled tako i ne izgledalo, u svojoj biti ima za cilj dobrobit za čovjeka.

Ramazan sa svim obredima čini jedinstvenu priliku za svakog pojedinca, ali i za cjelokupno društvo. Od najznačajnijih propisa u islamskom obredoslovlju jeste post u mjesecu Ramazanu.

 

Post je preporod za tijelo i dušu

Ramazanski post ima svrhu da kod čovjeka probudi iskonska osjećanja empatije prema onima koji preživljavaju teške uslove života, prije svega zbog nedostatka hrane, čiste pijaće vode, siromaštva i bolesti. Post je jedinstvena prilika da oni koji uživaju blagodati obilja imetka, makar na trenutak, osjete žeđ i glad i na taj način probude u sebi skrivene duhovne vrline. Post u mjesecu Ramazanu predstavlja neponovljivo iskustvo održavanja harmonije duha i tijela, korelacije duhovne i tjelesne ljudske komponente. U takvom stanju svojevrsne pripreme i vježbe, pojedinac prolazi kroz faze tjelesno-duhovnog preporoda. Njegova ličnost postaje mentalno kvalitetnija, a tijelo kroz post postaje zdravije.

 

Ramazan je prilika za pokajanje – povratak na stazu spasa

Od pogubnosti grijeha i griješenja je i gubitak volje za promjenu nabolje. Oni koji grcaju u tminama griješenja vremenom gube smisao za realnost i padaju sve dublje u provalije beznađa. Nekada se kod čovjeka pojavi nagon za promjenu nabolje, za spas i pokušaj izlaska iz krize, pa se zapita kako da izađe iz čeljusti grijeha, srljanja, zapita se da li postoji za njega tračak nade i slamka spasa. Najčešće ti pokušaji završavaju neuspjehom zbog prirode problema i težine stanja. Međutim, ono što čovjek mora znati jeste da ukoliko ne pomogne sebi, sam ne poduzme neophodne korake, teško da mu ima spasa. U suprotnom, šansa za spas postoji dokle god postoji njegova nada i nastojanje da se promijeni nabolje. Uzvišeni Gospodar iz Svoje milosti ostavlja vrata spasa uvijek otvorenim i kroz objavu Kur'ana poziva i kaže:

„Reci: – O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je Milostiv. I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe, – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati.” (Ez-Zumer, 53-55)

Poslanik a.s. također upozorava na opasnost da osoba padne u očaj te da prestane da se bori za sebe i svoj preporod nakon što zapadne u krizu, pa kaže: “Allah neće odustati sve dok čovjek sam ne odustane.” (Mutefekun alejhi)

Dakle, nije sve izgubljeno dok čovjek sam ne odustane.

Promjenom pojedinca mijenja se cjelokupno društvo, poput svjetla koje svojim sjajem otklanja tamu.

Boljitak zajednice zavisi od stanja pojedinaca u društvu. Ne postoji zdravo društvo ako su pretežno pojedinci bolesni, niti je moguće sačuvati zdrave pojedince u bolesnom društvu. Ramazan je zato jedinstvena prilika kada izgradnjom kvalitetnih pojedinaca mijenjamo društvo nabolje.

Zato, čovječe, iskoristi pogodan trenutak da sebi pomogneš i da na najbolji način dočekaš i proživiš Ramazan. Neka tvoj prvi korak ka uzdizanju i izlasku iz tmina propasti bude nijet da postiš ovaj mjesec, kako bi slomio strasti koje te vuku nazad u provaliju griješenja i beznađa. Neka iščekivanje iftara bude trenutak smiraja tvoje duše da osjetiš veličinu smirenosti i spokoja. Neka dova postača koju tiho izgovara tvoj jezik otvore vrata Božije milosti. Neka tvoja sadaka bude zalog na tvom putu punom izazova. Neka Ramazan bude tvoj novi početak poslije koga ćeš biti sretan i zadovoljan, bez stida od grijeha koji te prate.

 

Glas islama 341, R: Kultura, A: Prof. dr. Hajrudin Balić