Mudra i poučna kazivanja o pobožnosti (13. Dio)

“Ko je taj koji će graditi kuću na talasima velikog mora? To je dunjalučki život. Ne uzimajte ga kao kuću u kojoj ćete vječno biti.”

 

 

Allah je kazao u Kur'anu o vjerniku iz Faraonove porodice koji je pozvao svoj narod: O narode moj, život na ovome svijetu samo je prolazno uživanje, a onaj svijet je, zaista, Kuća vječna. (Gafir, 39)

Uzvišeni Allah kaže: Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati. (El-Kehf, 7)

Savjetujući Ibn Omera r.a. Poslanik a.s. mu je rekao: “Budi na ovome svijetu kao stranac ili kao prolaznik.” (Buhari)

U drugoj predaji se kaže: “Ubrajajte se među stanovnike mezara.”

Muhammed a.s. je rekao: “Šta ja od dunjaluka imam? Naspram ovog svijeta sam kao putnik koji zastane u hladu drveta i odspava, a zatim ga ostavi i nastavi dalje.” (Tirmizi)

 

Isaovi a.s. savjeti o čuvanju od dunjalučkih ukrasa

Dva savjeta koje je Isa a.s. dao svojim drugovima:

“Prođite kroz dunjaluk kao da niste njegovi stanovnici.”

“Ko je taj koji će graditi kuću na talasima velikog mora? To je dunjalučki život. Ne uzimajte ga kao kuću u kojoj ćete vječno biti.”

 

Prsa pobožnog u kojima se čuva znanje

Hazreti Alija r.a. je rekao: “Tri su vrste ljudi: učenjak; tragalac znanjem na putu spasa; primitivac koji slijedi svaku vrstu stranputice.” Potom je spomenuo neke koristi znanja kod sebe: “Ovdje. Doista je ovdje veliko znanje” – pokazujući na svoja prsa – “Kada bih samo mogao naći one koji bi ga ponijeli.”

 

Izgubljena izvorna pobožnost prve generacije muslimana

Ebu š-Šejh el-Isbehani prenosi riječi Hasana el-Basrija: “Kada bi neko iz prve generacije muslimana došao među nas danas, ne bi prepoznao ništa od islama osim ovog namaza. Allaha mi, kada bi takav pojedinac živio u vremenu ovog nereda, vidio bi novotara kako poziva svojoj novotariji ili pojednica koji je utonuo u dunjaluk pozivajući prolaznim stvarima. Toga bi Allah zaštitio (iz prve generacije), a srce bi mu čeznulo za onim na čemu su bili ispravni prethodnici, slijedio bi njihove stope i radio kao oni…”

Hasan el-Basri je rekao: “Vjernik u današnjem vaktu je poput stranca. On se ne uznemirava što je odbačen, niti se natječe u sticanju dunjalučkih počasti. Svijet je danas u jednom stanju, a on je u drugom.”

 

Skrušenost, uspješnost i povučenost pobožnjaka

Muhammed a.s. je rekao: “Doista Allah voli roba koji Mu je skrušeno predat, a uspješan je i neprimjetan.”

Hasan el-Basri veli: “Znak da neko traži znanje radi Allaha dž.š. je njegova skrušenost, pobožnost i skromnost.

Pobožni i učeni mudrac Ebu Sulejman ed-Darani govorio bi u pogledu osobina povučenih i nenametljivih vjernika: “Njihova čežnja nije poput žudnje običnih ljudi, želja za vječnim svijetom drugačija im je od želja drugih ljudi, niti su im dove poput dova prosječnih muslimana.”

Ebu Sulejman ed-Darani bio je upitan o najboljem djelu od svih mogućih djela, pa je zaplakao i kazao: “To je da Allah preuzme tvoje srce i više ne želiš ništa od ovoga ni od onoga svijeta, a čežnja ti bude samo On.”

Jahja ibn Mu'az je rekao: “Abid (pobožnjak) poznat je (među ljudima), dok je arif (spoznavatelj tajni) skriven.”

Jahja ibn Mu'az je rekao: “Asketa je stranac ovoga svijeta, a gnostik je stranac Ahireta.” Ovaj čuveni alim, pobožnjak i mudrac ukazuje na to da je onaj ko zanemari ovaj svijet stranac među ljudima dunjaluka, dok je onaj koji je spoznao Allaha dž.š. (arif) stranac među ljudima Ahireta. Tako, niti pobožnjak, niti asketa neće biti u mogućnosti da ga prepoznaju.

 

Pobožnost kroz povučenost i neisticanje

Hazreti Alija r.a. je rekao: “Blago se svakom Allahovom robu koji ne zna ljude i ljudi ne znaju njega, ali ga Allah poznaje i zadovoljan je sa njim. Takvi ljudi su zvijezde upute. Svako mrklo zlo otklonjeno je od njih.”

Mu'az ibn Džebbel kaže da je Poslanik a.s. rekao: “Doista, Allah voli ispravnog, koji posjeduje bogobojaznost i neprimjetan je. Kada su takvi odsutni – ne nedostaju, a kada su prisutni – ne prepoznaju se.”

Ibn Redžeb el-Hanbeli kaže: “Povučenost i nenametljivost želja je stranost gnostika (pobožnjaka koji su dostigli spoznaju Allaha dž.š.) među cjelokupnim ljudstvom, uključujući ulemu, pobožne ljude i one koje dunjaluk skoro ne zanima (asketa), jer doista ove tri grupe muslimana zastaju tamo gdje ih znanje, ibadet i asketizam odvede, ali ti pojedinci zastaju samo kada dosegnu Onoga Kojeg obožavaju i srca im ne skreću od Njega.”

 

Pobožnost u sustezanju od dunjaluka

Uzvišeni Allah kaže: Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je život, kada bi samo oni znali. (El-Ankebut, 64)

Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Ovaj svijet naspram onog svijeta je kao kada neko od vas umoči prst u okean, pa neka pogleda šta mu je na prstu od mora ostalo.” (Muslim)

Šejhu l-islam Ibn Tejmijje je rekao: “Pobožno odricanje (zuhd) je sustezanje od svega u životu od čega neće biti koristi na budućem svijetu.”

Imam Ahmed kaže: “Pobožno sustezanje u životu dijeli se na troje: ostavljanje harama, što je sustezanje običnih ljudi; ostavljanje halal stvari bez kojih vjernik može biti, što je sustezanje odabranih; ostavljanje svega što odvraća od spominjanja (zikr) Allaha dž.š., što je sustezanje pobožnih.”

Jedan mudrac je rekao: “Ovaj svijet ni na šta više ne podsjeća do na čovjeka koji zaspe, pa u snu vidi i ono što mu je mrsko i ono što mu je milo, pa se probudi i shvati da je to bio samo san.”

Imam Abdullah ibn el-Mubarek je onome ko ga je zovnuo: “O pobožnjače” odgovorio: “Pobožnjak je halifa Omer ibn ‘Abdul'aziz, kome su sve blagodati ovog svijeta bile na dohvat ruke, pa ih se odrekao, a ne ja koji se nemam čega odreći.”

 

Pobožni muslimani ne daju se zavarati

Uzvišeni kaže: Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove, Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njima ništa prikratiti. Njih će na onom svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i bit će uzaludno sve što su činili. (Hud, 15-16)

Međutim, pobožan čovjek, poslušan Allahu, čak i kada hoće nekom svom nagonu da udovolji, onim što mu je dozvoljeno, zbog svog nijeta i pokornosti bit će nagrađen. U tom je smislu ashab Mu'az r.a. rekao: “Nadam se da ću i za vrijeme provedeno u spavanju biti nagrađen, kao i za vrijeme dok sam budan.”

Se'id ibn Džubejr je rekao: “Varljivo naslađivanje je ono što te sputava da ne tražiš onaj svijet. Ono što te od toga ne sputava nije varljivo naslađivanje…”

Glas islama 343, R: Duhovnost, A: Mr. Muharem-ef. Omerdić