article placeholder

ŽIVJETI SA HALALOM

Braćo i sestre u islamu! Danas 23. ramazana 1428. h., što odgovara 05. oktobru 2007. godine, u četvrtoj ramazanskoj hutbi, na prijedlog Vjersko-prosvjetne službe, govorim na temu «Živjeti sa...
article placeholder

Odlaganje obavljanje hadža

Da li je dozvoljeno odlagati obavljanje hadža onoj osobi koja ispunjava sve potrebne uslove, pravdajući se time da joj je još rano ili da je još mlada za to? ...
article placeholder

Zašto se visina vitra mijenja

Poznato je da se nekada sadekatu-l-fitr izračunavao na osnovu pšenice, ječma i drugih kultura, te da se u njima i davao. Meðutim, danas se ovaj raniji način izračunavanja visine i oblik davanja potpuno...

Zašto su muslimani tako nemoćni?

Autor: Dr Faruk Salim (autor je freelance kolumnista iz Islamabada) Procijenjeno je da ima 1,476,233,470 muslimana na ovoj planeti: jedna milijarda u Aziji, 400 miliona u Africi, 44 miliona u Evropi i...
article placeholder

MUDRI LUKMAN SAVJETUJE SVOGA SINA

31. avgustu 2007. godine, hutbu sam naslovio sa "Mudri Lukman savjetuje svoga sina". Oporuka o kojoj je riječ i koja je satkana kroz Kur'anske ajete iz Sure Lukman je do kraja jasna, životna i...
article placeholder

DOGAÐAJ PROMJENE KIBLE

Braćo i sestre u islamu! Danas 11. ša'bana 1428. godine po hidžri, što odgovara 24. avgustu 2007. godine po Isau a.s., hutbu sam naslovio sa «Dogaðaj promjene kible». Za pomenutu temu sam se...