Odreðivanje zamjene imamu za džumu namaz

Da li je dozvoljeno
da imam džamije, kojeg postavi nadležni organ Islamske zajednice, sebi
odreðuje zamjenu za obavljanje džume namaza, bez znanja organa Islamske
zajednice?

ODGOVOR: Postavljanje i
razrješenje imama jeste u nadležnosti Islamske zajednice. Lice koje bude
imenovano za imama dužno se ponašati u skladu sa normativnim aktima
Islamske zajednice koji su ustanovljeni na izvorima Šerijata i
prilagoðeni mjestu u kojem se djeluje.

Lice koje je postavljeno za imama
dužno je svoje aktivnosti usmjeriti ka jačanju Islamske zajednice i
džemata u kojem djeluje, a nikako kršenju normativnih akata i važećih
šerijatskih propisa.

Imenovana osoba za džumanskog imama
nema pravo da dužnost, koja joj je povjerena, povjerava nekome drugom.
Drugim riječima, nema mogućnost da suglasnost, koja joj je data za
obavljanje džume, prenese na nekoga drugog, jer on nije u mogućnosti da
daje ili uzima tu vrstu saglasnosti, već je to nadležni organ Islamske
zajednice.

Prema tome, sa svim eventualnim  promjenama na terenu moraju biti blagovremeno informisani nadležni
organi Islamske zajednice, koji će procijeniti opravdanost odsustva
postavljenog imama i odrediti adekvatnu zamjenu, ili dati saglasnost
osobi koja je predložena za zamjenu, ukoliko je odsustvo opravdano, jer
se u suprotnom dovodi u pitanje ispravnost džume namaza onima koji je
klanjaju za licem koje nema saglasnost Islamske zajednice za posao koji
obavlja.