Zekat na poljoprivredne proizvode

PITANJE:Kakav je
stav islama po pitanju zekata na poljoprivredne proizvode, na koje se
sve vrste imovine daje i koliko se izdvaja?

ODGOVOR: Uzvišeni Allah dž.š.
je propisao zekat, kako na ostale vrste imovine, tako i na
poljoprivredne proizvode, a posredstvom Svog Poslanika a.s. odredio je
način njegovog izvršavanja i procent koji se izdvaja. Uzvišeni u Kur'anu
nareðuje: “I dajte siromahu njegovo pravo na dan žetve”, to jest,
izdvojite obavezni dio zekata na poljoprivredne proizvode na dan
ubiranja plodova poljoprivrednih kultura.

Meðutim, Poslanik a.s. je bliže objasnio koliki se
procent izdvaja na poljoprivredne kulture, pa tako u jednom hadisu kaže:
“Na ono što zalijeva nebo, izvori i rijeke (prirodnim putem), dajte
jednu desetinu, a za ono što se zalijeva vještačkim putem – pola
desetine.”

Shodno riječima Poslanika a.s., odreðen je procent u
kojem vidimo da trud osobe koja radi na uzgajanju poljoprivrednih
kultura ima svoju cijenu i vrijednost, tako da kada se ulaže odreðeni
napor u uzgajanje čovjek izdvaja duplo manje u odnosu na situaciju kada
nema ulaganja truda, iz čega se jasno vidi da Uzvišeni Allah vrjednuje
rad čovjeka, jer taj rad iziskuje odreðene materijalne troškove, što ima
za posljedicu umanjenje procenta koji se izdvaja na ime zekata.

Islamska ulema je saglasna po pitanju obaveznosti zekata
na poljoprivredne proizvode, s tim što se razišla po pitanju vrsta
poljoprivrednih kultura na koje se daje zekat, tako da imamo različite
stavove po ovom pitanju.

Imam Ebu Hanife je mišljenja da je obavezno dati zekat
na sve vrste poljoprivrednih kultura koje čovjek uzgaja, to jest, koje
ne rastu same, kao što je sijeno, drveće bez plodova i sl., bez obzira o
kojoj se kulturi radilo i bez obzira na količinu plodova koju čovjek
ubere, pod uslovom da se radi  o onome što je višak od osnovnih potreba
vlasnika imovine. Na ono što vlasnik koristi za svoje potrebe i potrebe
svoje porodice, po mišljenju Imama Ebu Hanife, neće izdvajati zekat, bez
obzira o kojoj se količini radilo. Argument Ebu Hanife u uslovljavanju
zekata na sve poljoprivredne kulture, bez obzira na njihovu količinu,
pod uslovom da se radi o višku, jeste činjenica da sve poljoprivredne
kulture vlasniku imovine mogu donijeti dobit, tako da je nelogično
obavezati vlasnika jedne kulture da daje zekat, a osloboditi drugoga,
kada i jedan i drugi rade posao sa istim ciljem, a to je ostvarivanje
dobiti.