El-Kelimeh na još jednoj lokaciji

U Izdavačkoj ustanovi „El-Kelimeh“ ljeto
protiče u brojnim aktivnostima, pripremama i štampi novih izdanja. Sve ono što
nudi do sada ste mogli nabaviti ili u njenim prostorijama kod Altun-alem
džamije, ili u knjižari kod Arap-džamije. No, od proteklog mjeseca otvoreno je
još jedno prodajno mjesto, i to u zgradi Islamskih ustanova na prizemlju
Fakulteta za islamske studije.


Knjižara koja se nalazi u kompleksu
Arap-džamije sadrži literaturu isključivo posvećenu vjeri i nacionalnoj
književnosti, historiji i kulturi Bošnjaka.

U njoj se mogu naći suveniri
islamsko-orijentalnog obilježja: tespihi, sedžade, kibletname (kompas koji
pokazuje pravac Kabe u Mekki), levhe (kaligrafski obraðene arabeske), mirisi
orijentalnog porijekla, privjesci s orijentalnim motivima, audio i video
izdanja sa islamskom duhovnom muzikom, peštahte (stolčići specijalizirani za
polaganje Kur’ana prilikom učenja), sehare (rezbareni sandučići za čuvanje
nakita i dragocjenosti), vjerski kaledari, misvak (tradicionalno Poslanikovo
a.s. drvce za čišćenje zuba), kape i mahrame (tradicionalna orijentalna islamska
nošnja), naljepnice sa vjerskim motivima, minijaturni Mushafi i Kaba
(najsvetiji hram muslimana u Mekki), suveniri džamija, fesovi, ahmedije, džubad
(cijelokupna oprema za vjerske službenike), te još niz drugih rekvizita.

Nova knjižara „El-Kelimeh“, koja se nalazi pri
Fakultetu za islamske studije, je internacionalna i u njoj se mogu naći sva
relevantna djela iz svih oblasti, prevedena na jednom od južnoslavenskih ili
nekom od svjetskih jezika: od arhitekture, politike, žurnalitike, književnosti,
islamistike, pedagogije, historije, do rječnika stranih jezika, kuhara,
slikovnica i knjiga za djecu i omladinu, edicija i sl.
 
Sanela Karišik