Fadileti Dana Arefata i značaj posta u njemu

Napisao Hamdija Nesimović 
Deveti dan zul-hidžeta je Dan Arefata ili dan uoči Kurban-bajrama.
Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., poredio fadilet
(blagodat) tog dana sa hiljadu drugih dana. (Taberani i Bejheki, hasen) 

Napisao Hamdija Nesimović 
Deveti dan zul-hidžeta je Dan Arefata ili dan uoči Kurban-bajrama.
Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., poredio fadilet
(blagodat) tog dana sa hiljadu drugih dana. (Taberani i Bejheki, hasen)
Image
Misli se na to da su dobra djela koja se u tom danu urade priznatija u
Allaha, dž.š., od djela koja se urade u hiljadu drugih dana, tj. da
jedan rekat ili dobro djelo učinjeno u njemu vrijedi hiljadu djela
učinjenih mimo tog dana i mimo mjeseca ramazana. Upravo zbog toga se
vjernici podstiču da taj dan poste, jer je to dan Allahove, dž.š.,
milosti, dan kada se otvaraju vrata bereketa i dan kada se prima dova.
U Muslimovom «Sahihu» prenosi se od Ebu-Katade da je rekao: «Allahov
Poslanik, s.a.v.s., upitan je za post na Dan Arefata, pa je odgovorio
da je Allah, dž.š., preuzeo u obavezu da za post na Dan Arefata oprosti
grijehe iz prošle i tekuće godine.
»
Ako bi neko upitao kako se opraštaju grijesi u godini koja još nije ni
nastupila, odgovor bi glasio: – To znači da će ga Allah, dž.š.,
sačuvati od grijeha u narednoj godini ili da će mu Allah dati veliku
nagradu i podarit će mu od svoga rahmeta – milosti onoliko koliko je
dovoljno da mu se pobrišu mali grijesi, koje bi eventualno počinio u
narednoj godini. (Tuhfetu-l-Ahvezi, 3/453.)

Grijesi koji će biti oprošteni su mali grijesi i to je stav
ehli-s-sunneta ve-l-džema'ata. Što se tiče velikih grijeha, njih ne
može pobrisati ništa osim tevbe – iskrenog pokajanja, ili da Allah,
dž.š., oprosti čovjeku mimo bilo kakve njegove inicijative u tom
pravcu.

Prenosi Bejheki da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Post na Dan
Arefata je kao post hiljadu drugih dana.» Na pitanje o postu na Dan
Arefata Abdullah ibn Omer je odgovorio: «U vrijeme Poslanika post toga
dana smo poredili sa postom dvije godine.» Nesaija bilježi: «Sa postom
jedne godine.»

Na Dan Arefata post je predviðen za one koji nisu na hadžu, jer je
poželjno da hadžije taj dan ne poste, s obzirom da su taj dan na
Arefatu, kako bi se što više posvetili ibadetu. To mišljenje zastupaju
Šafija, Malik, Ebu Hanife, većina učenjaka, kao i Ebu Bekr, Omer,
Osman, Ibn Omer, Sevri i drugi. Dokaz nalaze u hadisu koji prenosi Ebu
Hurejre, r.a., u kojem je rečeno da je Poslanik, s.a.v.s., zabranio
postiti na Dan Arefata onima koji su na Arefatu.

Iz navedenih hadisa zaključuje se da je Dan Arefata vjernicima
velika blagodat koju treba cijeniti i iskoristiti. Najbolji put
približavanja Allahu, dž.š., u tom danu je post. Postom u ime Njega
Uzvišenog potvrðuje se bogobojaznost i zaslužuje ogromna nagrada koja
neće izostati.

Dani vredniji od zlata, izražajnijeg čuvanja od grijeha, činjenja dobra, lijepog ponašanja

U pokušaju formiranja slikovite predodžbe o dimenzionalnosti prvih
deset dana zul-hidžeta i sljedbom kur'ansko-hadiskih argumenata, prvih
deset dana zul-hidžeta možemo nazvati danima vrednijim od zlata. Bilo
kakvim imenom da ih nazovemo, ne možemo ih imenovati pravim nazivom.
Uzvišeni Allah u njima nudi čovjeku da Ga još više veliča, da Mu
intenzivnije zahvaljuje, da bude pravedniji, iskreniji i da stiče
bogatstvo koje će mu biti od značaja na ahiretu. Kroz njih je Allah
iskazao Svoju plemenitost kojoj treba težiti i na čemu Mu se treba
iskreno zahvaljivati.

Osim što se mogu zvati danima vrednijim od zlata, mogu se zvati i
danima izražajnijeg čuvanja od grijeha, jer se nalaze u mjesecu
zul-hidžetu, jednom od četiri sveta mjeseca za koje Allah,dž.š., kaže:
«U njima ne griješite!» Iz ovih riječi proizilazi da je grijeh u svetim
mjesecima prodorniji, jači i opasniji. U skladu s tim, obaveza čuvanja
od griješenja prema Allahu, dž.š., i ljudima još je prioritetnija.
Činjenje dobra uvijek oplemenjuje i čini dušu punijom. Činjenja dobrih
dijela u deset dana zul-hidžeta izraz je želje – zasluge Allahovog,
dž.š., zadovoljstva, zaštite i pomoći. Lijepo ponašanje prema drugima,
bližnjima, siromašnim, obespravljenim, napuštenim, posebno u svetim
mjesecima, zasnovano na načelima Kur'ana i sunneta, izoštrava sliku
vjernika i upotpunjuje saznanje da je razumio i vrijednost svetih
mjeseci i odabranost nekih dana i noći u njima.