Držanje životinja u kući kao kućnih ljubimaca

PITANJE: Voljela bih znati da li je po islamu dozvoljeno držanje životinja u kući kao kućnih ljubimaca. Znam da je pas zabranjen, a mačka i ptice dozvoljeni. Ono što mene konkretno interesuje jeste patuljasti zec, koji je predviðen baš za čuvanje u kući i čuva se u kavezu. Unaprijed hvala.

ODGOVOR: Pitanje kućnih ljubimaca je pitanje koje je novijeg datuma.
Proizvod je i uticaj sredina u kojima muslimani žive kao manjine, a
koje imaju svoj poseban stav i pogled na život.
Allah dž.š. je dom učinio mjestom mira i spokoja za insane, da u njemu
borave, podižu svoje potomstvo i odgajaju ga u duhu svoje vjere, koja
čovjeka uči da bude čovjek, da izvršava Božije naredbe, da poštuje
druge ljude koji su oko njega, da im pomaže, u granicama svojih
mogućnosti, da bude human prema svim živim stvorenjima, prema
životinjama. Jednom riječju, da bude član zajednice i cijelog društva
koji će doprinositi zajedničkom prosperitetu, sreći i blagostanju svih
ljudi.
Vrijeme i situacija su uticali da je veliki broj muslimana, u potrazi
za zaradom kojom će izdržavati svoju porodicu, nakon što je to i našao,
počeo usvajati i neke adete i običaje koji nisu bili svojstveni
muslimanima.
U tom kontekstu svakako spadaju i kućni ljubimci, koji svojim izgledom,
glasom i sl. životni prostor trebaju učiniti ugodnijim. Kada je o njima
riječ, potrebno je napomenuti ono što je čitalac sam spomenuo u
pitanju, a to je da je islam kategorički zabranio držanje pasa u
kućama, jer shodno hadisu Poslanika a.s. meleki ne ulaze u kuće u
kojima se drže psi.
Meðutim, bez obzira na to što ostale životinje nisu spomenute kao
zabranjene, pitanje je koja je korist njihovog držanja, zašto da čovjek
toliku ljubav, novac i pažnju poklanja životinji, a da sa druge strane
zapostavlja svoju rodbinu ili izbjegava brak i potomstvo. Ako su kućni
ljubimci i bračna veza i potomstvo pitanje izbora, onda svakako
porodica mora imati prednost i ona ne smije, niti može, biti
zamijenjena bilo kojim stvorenjima koja se drže u kući.
Druga stvar koja je bitna jeste da čovjek, držeći odreðenu životinju u
kući, istoj uskraćuje ili ograničava pravo na ono što joj je njenom
prirodom učinjeno svojstvenim. Ptice se, naprimjer, ograničavaju
kavezima, što vrlo često može rezultirati time da, zbog obaveza
vlasnika, njima bude uskraćena hrana i piće, a nekada mogu i uginuti
zbog propusta prema njima, što je razlog da će čovjek na Sudnjem danu
biti odgovoran za to. Poslanik a.s. kaže: „Neka je Allahovo prokletstvo
na one koji zlostavljaju životinje.“ (Buhari i Muslim) U drugom hadisu
Poslanik a.s. kaže: “Žena koja zatvori mačku, pa ugine od gladi, bit će
kažnjena Džehenemom.“ Ili kako stoji u drugoj predaji:  „Žena će biti
bačena u vatru ako sveže mačku, a ne bude je hranila, niti pustila da
se hrani zemaljskim gmizavcima.“ (Buhari i Muslim)
Ukoliko osoba, i pored svega pomenutog, smatra da držanje kućnih
ljubimaca neće negativno uticati na ispunjavanje njenih obaveza, koje
ima prema domu, ukućanima, djeci, školi, poslu i sl., da će biti u
stanju da vodi punu brigu o njima bez ugrožavanja njihovih prava, zašta
će odgovarati na Sudnjem danu, onda u svom životnom okruženju može
imati i neku od životinja koje su muslimanu dozvoljene.