Korišćenje lijekova u obliku kapsula

PITANJE: Čitalac A.K. pita: „Kakav je stav po pitanju korišćenja
lijekova u obliku kapsula? Omotač svih kapsula je na bazi želatina, što
neki proizvoðači navode u sastavu, a neki ne. Obzirom da je želatin
najčešće životinjskog porijekla, postoji mogućnost da je i svinjskog,
zavisno od proizvoðača lijeka. Zahvaljujem se na trudu.“

ODGOVOR: Ranije smo govorili o važnosti voðenja brige da hrana i sve
ono što čovjek unosi u svoj organizam bude čisto, to jest da ispunjava
predviðene uslove halala, a u to svakako spadaju i lijekovi koje čovjek
koristi u skladu sa preporukom ljekara.
Želatin je protein životinjskog porijekla, dobija se od kože, kostiju
ili hrskavice, a koristi se kao dodatak mnogim prehrambenim proizvodima.
Proizvoðači različitih proizvoda koji sadrže želatin najčešće ne
spominju na koji način je dobijen, to jest kojeg je porijekla, stoga je
veoma važno pokušati doći do tog saznanja. Ukoliko se sazna da je
želatin svinjskog porijekla, potrebno je pokušati naći zamjenu tom
lijeku kako bi se on izbjegao, a to će se učiniti uz konsultacije sa
ljekarom. Ukoliko pak nije moguće sa sigurnošću  utvrditi porijeklo,
onda će se lijek koristiti sve do eventualnog saznanja. Sumnja ili
pretpostavka da je želatin zabranjenog porijekla nije dovoljna da se
jedan lijek ili jedan proizvod smatra zabranjenim. Njega je, ukoliko
postoji alternativa, bolje izbjeći. Ali ukoliko nema alternative, onda
će se koristiti.
U svakom slučaju, čovjek je dužan preduzeti ono što je u njegovoj moći
kako bi podmirivanje njegovih potreba bilo u skladu sa propisima
Uzvišenog Allaha dž.š. Ono što prevazilazi njegove mogućnosti ne spada
u red stvari za koje će čovjek biti odgovoran. Uzvišeni Allah kaže:
„Allah nikoga ne zadužuje preko mogućnosti njegovih…“ (El-Bekare,
286)
Postoje granice do kojih seže ljudska odgovornost, a to su granice
saznanja i mogućnosti, koje su promjenljive i različite od čovjeka do
čovjeka.
Stoga je onaj koji zna i može, odgovoran za nepostupanje u skladu sa
propisima, dok onaj koji ne zna ili nije u mogućnosti, nije na istom
stepenu odgovornosti.