Gušenje vjerske svijesti

PITANJE: Poznato je da se muslimani u Srbiji permanentno, a posebno u
zadnjoj godini, suočavaju sa namjerno izrežiranim i izazvanim
različitim problemima, koji imaju za cilj gušenje vjerske svijesti i
slabljenje institucija Islamske zajednice, tako da se sve aktivnosti
Islamske zajednice pokušavaju obesmisliti putem paralelnog
organizovanja vjerskih obrada od strane raznih faktora. Kako da
musliman postupi u takvim situacijama?

ODGOVOR: Istina je da se muslimani na ovim prostorima decenijama i stoljećima suočavaju sa raznim, manje-više, sličnim problemima, čiji intenzitet i jačina zavise od stanja i aktivnosti Islamske zajednice.
Oduvijek je bilo i uvijek će biti onih kojima smetaju džamije, ezani sa munara, kojima smetaju islamski centri, medrese, islamski fakulteti, jer se u njima uči o pravom, izvornom islamu, jer će u tom slučaju muslimani biti dostojanstveni, obrazovani, kulturni i neće se moći ponižavati i neće patiti od kompleksa niže vrijednosti.
Oduvijek je bilo i bit će pokvarenih i pohlepnih pojedinaca u redovima muslimana: imama, političara, sudija, službenika policije i drugih, koji su uvijek bili spremni staviti se na stranu koja je izvor njihovog ličnog zadovoljstva, ili zadovoljstva njihovih mentora i tutora sa različitih strana.
U tu svrhu se koriste vjerska osjećanja nedovoljno upućenih muslimana koji, različito motivisani i izmanipulisani, daju podršku takvima u njihovim nastojanjima. Tako da pored zekata i sadekatu-l-fitra, kojeg organizuje legalna i legitimna Islamska zajednica, organizacije hadža, akcije klanja kurbana, pojavljuju se i divlji organizatori, želeći iskoristiti pomenute ibadete za sopstvenu korist, a sa druge strane ugušiti ili oslabiti institucije Islamske zajednice.
Meðutim, muslimani su pokazali u ogromnoj većini da ne dozvoljavaju obmanu, da su spremni, bez obzira na posljedice, braniti vjeru, čast, dostojanstvo i druge civilizacijske i ljudske vrijednosti, kao što to čini čitav drugi normalan svijet. To je najbolje potvrdio protekli ramazan, gdje je akcija zekata i sadekatu-l-fitra na cijelom prostoru Islamske zajednice unaprijeðena od 30-300%, što je dovoljan pokazatelj.
Muslimani moraju znati i uvijek biti svjesni da je na ovim prostorima oduvijek bila jedna Islamska zajednica, da je kao takva zasmetala nekome ko u dobroj mjeri kontroliše, ili ima uticaja na rad institucija ove države, ko je u lokalnim kriminalcima, pokvarenim političarima, pohlepnim imamima, prodanim dušama i neukim muslimanima našao igrače na domaćem terenu koji trebaju odigrati ulogu zaštitnika vjere islama, interesa muslimana, čuvara „nacionalnih interesa države“, a ustvari sve to na štetu svog sopstvenog naroda, tj. muslimana!
Zbog svega toga jasno i glasno kažemo i poručujemo svakom ko razmišlja u pravcu izvršavanja propisa islama, da eventualnim davanjem svog sadekatu-l-fitra pokvarenim i pohlepnim imamima, koji su izašli iz Islamske zajednice i našli zaštitu u okrilju kriminala i mračnih sila Udbe, ili učešće u bilo kojoj drugoj aktivnosti koju oni organizuju, jeste saučestvovanje i pomaganje istih u borbi protiv islama. A neka svako prosudi, prije nego se susretne sa Allahom, vrijedi li radi nekog našeg ličnog animoziteta ili netrpeljivosti prema pojedincima u Islamskoj zajednici učestvovati u borbi protiv sopstvene vjere i svog naroda, a to znači izgubiti i dunjaluk i Ahiret.