RAZGOVOR SA DEKANOM FIS-A HFZ. DR. ALMIROM PRAMENKOVIÆEM


ImageAfirmacija Fakulteta je moj cilj

Logička teza Fakulteta i primarna misija jeste islam. To je ideal za koji se živi. Nezamislivo je da se
musliman žrtvuje za nešto drugo. Nauka i islam su dva neraskidiva pojma. Konsekventno tome,
pogrešno je postaviti pitanje: značaj i uloga nauke u islamu