Starateljstvo nad maloljetnom djecom

PITANJE: Da li muž prilikom razvoda braka smije uskratiti ženi pravo na
starateljstvo nad maloljetnom djecom? To jest, da li može maloljetnu
djecu uzeti sa sobom i ne dozvoliti majci da nastavi voditi brigu o
njima?

ODGOVOR: Prema propisima Šerijata, zasnovanim na njegovom osnovnim izvorima, Kur'anu i Sunnetu, prioritet u starateljstvu nad djecom, nakon razvoda braka njihovih roditelja, pripada majci, osim ukoliko ne postoji neki jasan, opravdavajući, argument koji joj to pravo uskraćuje.
Što se tiče uzrasta, ili starosne dobi djece do koje majka polaže pravo prvenstva u starateljstvu, islamska ulema ima različite stavove. Hanefije smatraju da je to do navršene sedme godine za muško dijete, a devete za žensko, tako da u ovom periodu, to jest od roðenja do ovog perioda, pravo prvenstva u starateljstvu ima majka.
Meðutim, ona ovo svoje pravo može i izgubiti, a to će biti ukoliko ne bude ispunjavala odreðene uslove starateljstva koji su postavljeni za nju ili bilo koju drugu osobu koja spada u red onih koji imaju pravo na starateljstvo.
Od osnovnih uslova za majku djeteta jeste da se nakon razvoda ne udaje za drugog čovjeka, jer će joj udaja za drugog uskratiti pravo na starateljstvo. Poslanik a.s., odgovarajući ženi koja ga je upitala o ovoj temi, kaže: „Ti imaš prvenstvo u starateljstvu nad djetetom, sve dok se ne preudaš.“
Dakle, udajom za drugog čovjeka majka djeteta gubi pravo starateljstva nad djetetom i to pravo prelazi na druge osobe, a prema sunnetu Poslanika a.s. to su ženske osobe, čija je pomoć i briga o djetetu u pomenutom uzrastu neophodna i teško može biti zamijenjena osobama muškog pola.
Nakon majke redosljed osoba koje imaju pravo na starateljstvo nad djetetom je sljedeći: bijača po majci, bijača po ocu, sestra djeteta, sestra po majci, sestra po ocu, kćerke sestara, tetke, hale (očeve sestre) itd.
Da bi pomenute osobe mogle preuzeti na sebe starateljstvo nad djetetom potrebno je da ispunjavaju predviðene uslove, a kojih, pored pomenutog uslova za majku, ima još nekoliko. Osnovni uslov jeste da je osoba umno zrela i zdrava, to jest da se ne radi o osobi koja je maloumna; da je pripadnik islama, tj. ukoliko majka djeteta nije muslimanka, a njegov otac je musliman, pravo na starateljstvo pripada ženskim članovima rodbine po ocu koji su muslimani. Uslov je takoðe i da je osoba povjerljiva i moralna, jer se dijete ne može povjeriti osobi koja je nepovjerljiva, odnosno osobi koja ne vodi brigu o svom ponašanju i doprinosi propadanju onoga što joj se prepusti da vodi brigu o njemu, kao ni osobi koja je nemoralna.
Što se tiče troškova potrebnih za ishranu i izdržavanje djeteta u periodu dok je ono kod majke ili neke druge od pomenutih ženskih osoba, oni spadaju na oca. To znači da je otac dužan obezbijediti potrebna sredstva za ishranu i odijevanje djeteta, kao i neophodnu njegu ili neke druge njegove potrebe.
Nakon isteka perioda starateljstva, to jest sedam godina za muško, odnosno devet godina za žensko dijete, ono će pripasti onom roditelju za kojeg se pretpostavlja da će djetetu kod njega biti bolje, to jest koji će mu pružiti više u odnosu na drugog roditelja, i to u svakom pogledu: u pogledu vjere, odgoja, obrazovanja itd. U periodu starateljstva, ali i poslije njegovog isteka, roditelji imaju pravo viðanja i sastajanja sa djetetom i to druga strana ne smije osporavati.