Raditi u kafani u kojoj se toči alkohol

PITANJE: Da li je haram mome bratu da radi u kafani u kojoj se toči alkohol, kojeg i on mora nositi onima koji ga traže?

ODGOVOR: Alkohol je jedno od velikih zala koje Uzvišeni Allah strogo
zabranjuje svim muslimanima, rekavši da je to šejtansko djelo kojeg se
trebaju kloniti da bi se spasili na ovom i budućem svijetu.
Božji Poslanik a.s. je prokleo sve one koji imaju bilo kakvog kontakta
sa alkoholom, uključujući i one koji ga nose, to jest služe onima koji
ga traže.
Raditi u ugostiteljskom objektu u kojem će se od osobe tražiti da
učestvuje u haramu, to jest da nosi alkoholna pića posjetiocima, ili u
kafanama, strogo je zabranjeno, ukoliko osoba ima bilo koji drugi posao
od kojeg može prehraniti sebe i svoju porodicu, zato što osoba
saučestvuje u grijehu na taj način.
Zato je savjet svakom muslimanu koji takav posao radi da ga ostavi i
sebi potraži drugi izvor prihoda, kako bi sebe i svoju porodicu
izdržavao halal zaradom, a ne haramom koji će kad-tad osobu skupo
koštati, ako ne na ovom, onda na budućem  svijetu.
Ovakav rad se može tolerisati samo u izuzetnim situacijama, kao na
primjer da je to jedini izvor prihoda kojeg ako osoba ne prihvati neće
moći da zaradi za život, to jest prijetit će joj životna opasnost, a
takvih situacija je vrlo malo, slobodno možemo reći da ih uopšte i nema.