Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 17.12.15.