Vrijednost donošenja salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uoči petka i petkom

 Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, petkom ima posebnu vrijednost u odnosu na druge dane zbog toga što se nagrade za dobra djela u tom danu množe do sedamdeset puta u poređenju s ostalim vremenima.

 

Allah, dželle šanuhu, učinio je da petak bude najodabraniji dan, te je i donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u tom danu posebno naglašeno i ashabi su to smatrali poželjnim činom.

Kada je u pitanju donošenje salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postoji mnoštvo hadisa koji nam o tome govore. Dakle, ako bismo analizirali te hadise pojedinačno, možemo kazati da imaju određene mahane i slabosti u lancima prenosilaca, ali mnogobrojni muhadisi, odnosno hadiski eksperti, smatraju da se te predaje uzajamno pojačavaju, odnosno podupiru i na osnovu mnoštva rivajeta hadis je hasen li gajrihi. Dakle, ovo je klasičan primjer slabog hadisa koji se na osnovu mnogo slabih rivajeta podiže na stepen dobrog hadisa. Donošenje salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, propisano je djelo za koje je pripremljena velika nagrada kod Uzvišenog Allaha.

Donošenje salavata na Poslanika, alejhis-selam, generalno ima veliku vrijednost, a ta vrijednost se povećava, a nagrada se umnožava. Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ima posebnu vrijednost još kada se salavat upućuje u noći petka i na dan petka.

Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Alllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Donosite mnogo salavata na mene petkom i uoči petka, jer ko na mene donese jedan salavat Allah će na njega donijeti deset salavata.” (Bejheki, Es-Sunenu el-kubra, 3/249)

Rekao je El-Kadi, rahimehullah: “Allah u ovom danu uvećava nagradu Svojim robovima. U tom kontekstu Uzvišeni Allah kaže: – Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen; a ko uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda.“ (El-En’am, 160) (Ebu Zekerija Muhjuddin Jahja ibn Šeref en-Nevevi, Šerhu en-Nevevi ala Muslim, 4/128)

Prenosi se od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Donosite mnogo salavata na mene svakog petka, jer se salavati mog ummeta meni prikazuju svakog petka. Ko donese više salavata na mene, bit će na bližem stepenu meni.“ (Bejheki, Es-Sunenu el-kubra, 3/249)

O tome svjedoči hadis kojeg prenosi Evs ibn Evs, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Petak je jedan od najboljih dana: u njemu je stvoren Adem, u njemu je umro, u njemu će se puhnuti u Rog i u njemu će se desiti krik. Zato petkom donosite što više salavata na mene, jer će oni doprijeti do mene.“ Prisutni upitaše: „Allahov Poslaniče, kako će naši salavati doprijeti do tebe kada će tvoje tijelo propasti, tj. istruhnuti?“ On reče: „Allah je zabranio zemlji da jede tijela vjerovjesnika.“ (Ebu Davud, br. 1046. Šejh Albani je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim)

Zbog vrline ovog dana i njegovog ugleda i veličine kod Allaha, te zbog osobitosti koje ga krase, zaista, najbolje djelo koje čovjek može učiniti u ovom blagoslovljenom danu jeste donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Stoga, preporučljivo je što više donositi salavata na Poslanika, alejhis-selam, kako bismo ostvarili što veću nagradu kod Gospodara. Jer, nekada dobra djela imaju posebnu važnost kada se rade u odlikovanim trenucima. (Es-Sindi, Hajšijetu es-Sindi ala Suneni en-Nesai, 3/91)

Zbog toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…Zato petkom donosite što više salavata na mene…” (Ebu Davud, br. 1046. Šejh Albani je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim)

Dakle, u danu petka, zaista, donošenje salavata na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedan je od najboljih ibadeta. Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, petkom ima posebnu vrijednost u odnosu na druge dane zbog toga što se nagrade za dobra djela u tom danu množe do sedamdeset puta u poređenju s ostalim vremenima. Zbog toga je najbolje zauzeti se u najboljem vremenu vršenjem najboljeg djela. (Muhammed Šemsul-hak el-Abadi, Avnul-ma’bud ve Hašijetu ibn Kajjim, 3/260)

Omer ibn Abdulaziz je napisao: “Širite znanje petkom, jer je zaborav najveća bolest za znanje i donosite mnogo salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u tom danu.” (Ibn Kajjim, Dželaul-efham, str. 572.)

Prema tome, donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, generalno ima veliku vrijednost, a ta vrijednost se povećava, a nagrada se umnožava. Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ima posebnu vrijednost još kada se salavat upućuje u noći petka i na dan petka.

Glas islama 340, R: Islamske teme, A: Edin Redžepović