Predsjednik Mešihata uručio rješenja predsjednicima upravnih odbora ustanova Islamske zajednice

Dana 30.04.2024. godine, predsjednik Mešihata Islamske zajednice održao je sastanak sa rukovodiocima ustanova Islamske zajednice, kao i novoizabranim predsjednicima upravnih odbora pomenutih ustanova, kojima je tom prilikom uručio rješenja o imenovanju na period od četiri godine.

Na sastanku je, između ostalog, dogovorena strategija rada ustanova Mešihata u narednom periodu.