article placeholder

Pravo na protest

PITANJE: Da li muslimani širom svijeta imaju pravo reagovati na objavaljene karikature Muhameda a.s., na način koji smo u prilici gledati zadnjih mjesec dana? Da li zaista treba na ovaj način:...
article placeholder

Bavljenje sportom

PITANJE: Kakav je stav islamske uleme po pitanju bavljenja različitim vrstama sporta, da li je svaki sport dozvoljen ili ima onih koji su zabranjeni?...
article placeholder

Grijesi nakon hadža

PITANJE: Da li osoba koja obavi hadž može isti pokvariti neizvršavanjem onoga što je Uzvišeni Allah dž.š. propisao, ili činjenjem nekog od velikih grijeha kojeg je Allah dž.š....
article placeholder

Odlazak na hadž

Jedan naš redovni čitalac kaže: „Pošao sam na hadž 1986. godine sa još 12 ljudi i stigli smo do granice Saudijske Arabije. Meðutim, zbog odreðenih razloga nisu nam dozvolili da uðemo u...
article placeholder

Zekat i sadekat'u-l-fitr

PITANJE: Da li osoba koja je dužna dati zekat i sadekatu-l-fitr može sama birati kome će i koliko će dati na ime zekata i sadekatu-l-fitra, rukovodeći se kur'anskim ajetima koji govore...