Ukop amputiranih dijelova tijela

PITANJE: Ukoliko se zbog odreðene bolesti dogodi
amputacija (odsijecanje) odreðenog dijela tijela – ruka ili noga,  koji
se zakopa, pa se nakon toga dogodi smrt osobe, da li je potrebno dio
koji je ranije zakopan otkopavati i zajedno sa tijelom osobe ukopavati u
mezar?

ODGOVOR: Često se dogaða da se zbog raznih vrsta
oboljenja ili povreda dijelovi tijela zahvaćeni bolešću ili teškim
povredama amputiraju, kako bi se ostatak ljudskog tijela spasio, a osoba
nastavila normalan život. Otuda je poznata izreka "nožem do u zdravo".

U ovakvim situacijama potrebno je sa amputiranim dijelom
tijela postupati uz maksimalno uvažavanje činjenice da je to ljudski dio
tijela, koji se ne smije ponižavati i skrnaviti njegova svetost, a to
znači da je taj dio tijela najbolje zakopati u zemlju, jer se čitavo
ljudsko tijelo, nakon smrti osobe, vraća zemlji, vraća se tamo odakle i
potiče, kako kaže Uzvišeni Allah: "Od zemlje smo vas stvorili, u nju vas
vraćamo, a iz nje ćemo vas po drugi put izvesti."  (Ta ha, 55)

Meðutim, prilikom zakopavanja odreðenog dijela tijela
potrebno je voditi računa gdje se zakopava, jer je potrebno izbjeći
zemljište koje će biti obraðivano ili na njemu graðeno, kako se ne bi
ponovo iskopao.

Stoga je najbolje taj dio zakopati u groblje, jer je to
prostor inače namijenjen za ukopavanje ljudskih tijela.

Nakon što se zakopa dio tijela u zemlju, to jest vrati
tamo odakle potiče, nije potrebno taj dio ponovo iskopavati kako bi se
ukopao sa ostatkom tijela, nakon što nastupi smrt osobe, bez obzira
koliko vremena proteklo nakon zakopavanja dijela tijela i smrti osobe,
tako da će se tijelo posebno ukopati.