Vrijednost spoznaje Allahovih dž.š. lijepih imena

Osnova vjere jeste spoznaja Boga Uzvišenog. Iskrenom vjerniku ništa ne
može biti preče od Njegovog Gospodara Allaha dž.š. Na to nas napominje
Uzvišeni:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ  وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

“O vjernici, neka vam niko ne bude preči od Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna.” (El-Hudžurat, 1)

Za muslimane danas ovaj ajet ima snažnu poruku da je rješenje za nagomilane probleme islamskog ummeta u odreðivanju prioriteta i okretanju ka pravim izvorima.
Zato je spoznaja Boga Svevišnjega osnova vjere. Ako želimo spoznati propise vjere trebamo spoznati Onoga koji je propisao te propise. Jer, kada spoznamo Allaha dž.š. onda ćemo shvatiti suštinu pokornosti i praktikovanja vjerskih propisa. Meðutim, ako spoznamo propise bez znanja o Allahu dž.š. onda ćemo biti izgubljeni, nećemo znati zbog čega propise izvršavamo, ne shvatajući suštinu i slast pokornosti Gospodaru svjetova.

Kako da spoznamo Allaha dž.š.?

Allaha dž.š. možemo spoznati kroz spoznaju svijeta i Svemira koji nas okružuju. Kaže Uzvišeni:
 
﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

„U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. ‘Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!” (Ali Imran, 190–191)

Takoðer, spoznajući povijest i povijesne dogaðaje spoznajemo i Allaha dž.š.:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

„Reci: ‘Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!” (El-En’am, 11)

Čitajući i razmišljajući o Kur’anu, Božjoj riječi, doći ćemo do spoznaje Allaha dž.š.:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

„Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!” (Muhammed, 24)

Meðutim, ako se pitamo odakle da počnemo spoznaju Allaha dž.š., onda su to Njegova lijepa imena i savršena svojstva. Zato su i prve lekcije vjerovanja, akaida, posvećene upravo ovoj tematici. To je put istinske spoznaje i vječne sreće, našta nas upućuje Allahov Poslanik s.a.v.s.:

( إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ )
 
„Allah dž.š., ima 99 imena, ko ih zapamti (spozna) ući će u Džennet.“ (Buharija i Muslim)

Šta to znači zapamtiti Allahova dž.š. imena? Glagol „ahsa“ koji se spominje u spomenutom hadisu ima specifično značenje. Uzvišeni u Kur'anu spominje ovaj glagol u sljedećem ajetu:

﴿ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً﴾

„On ih je sva zapamtio i tačno izbrojio.” (Merjem, 94)

U ajetu su spomenuta dva glagola: „ahsa” i „adde”, i oba se koriste u značenju brojanja nečega ili odreðivanja nečega brojem i brojanjem. Meðutim, učenjaci objašnjavaju razliku izmeðu ova dva glagola primjerom: ako imaš u razredu 30 učenika, glagol „adde“ znači pobrojati ih tako da znaš njihov broj ili samo ih pobrojati po imenima i zapamtiti njihova imena, dok glagol „ahsa“ znači poznavati svakog učenika ponaosob, znati njegovo zdravstveno i psihičko stanje, njegovu porodicu, njegov socijalni status, navike i ostalo.

Dakle, značenje gore spomenutog hadisa jeste da onaj koji bude zapamtio Allahova dž.š. imena, a onda ih detaljno spoznao, time će zaslužiti Džennet, uspjeh ovoga i budećeg svijeta.

Ako si spoznao Er-Rahima – Samilosnog, El-Kadira – Svemoćnog, El-Ganija –Sveimućnog, El-Latifa – Blagog, El-Hakima – Mudrog, El-Muktedira – Onoga koji sve odreðuje, El-Džebbara – Silnoga, El-Muntekima – Onoga koji žestoko kažnjava, svih 99 imena Allaha dž.š., onda si spoznao sve. Spoznao si najbolju nauku, jer vrijednost nauke se cijeni po onome o čemu naučava.

Spoznajom Allaha dž.š. uzdignut ćeš svoj spomen. Zar ne kaže Uzvišeni o Muhammedu s.a.v.s.:

    ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

„I spomen na tebe smo visoko uzdigli!” (Inširah, 4)

Muhammed s.a.v.s. je žudio za spoznajom Allaha dž.š., pa mu je Uzvišeni zbog toga spomen uzdigao, te danas svaki čovjek zna za Muhammeda s.a.v.s.

Vidimo, putem pokornosti i svjesnosti o Bogu Svevišnjem, postići ćemo najveće ciljeve i najuzvišenije stepene. To je put koji vodi isktinskom jedinstvu islamskog ummeta, jer musliman ne može raditi sebično i samo za svoju korist, već ga put ka Allahu dž.š. vodi stazom koja je zajednička za sve muslimane. Zato Uzvišeni kaže:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

“A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ‘Ja sam doista musliman (jedan od muslimana)!” (Fussilet, 33)

Poruka pomenutog ajeta ukazuje nam na najbolje od svih djela, a to je poziv na put ka Bogu Uzvišenom, čineći na tom putu dobročinstvo, držeći se jedinstva islamskog ummeta, tj. biti “minel-muslimin”, jedinka islamskog ummeta.
O vrijednosti ovog poziva Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže:

( لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ )

“Da zbog tebe jedan čovjek bude upućen, bolje ti je od svih bogatstatva svijeta.” (“humrun-ni’am” znači: crveno zlato ili crvene deve, što u oba slučaja ukazuje na ogroman imetak) (Hadis)

Najbolja blagodat je da nas Allah dž.š. iskoristi za upućivanje ljudi ka Njegovom putu. Nemojmo brinuti za islam, jer islam je Allahova dž.š. vjera i On će se o njoj brinuti. Brinimo se o sebi. Neka smo zabrinuti da li će naš život imati značenje, da li ćemo biti od upućivača i pomagača Božjeg puta, ili će naš život biti život prehranjivanja i preživljavanja, udovoljavanja strastima i požudama, poput životinjskog. Ne plašimo se zablude i nepravde, treba da se plašimo sudjelovanja i pomaganja zablude i nepravde.

Spoznaja Allahovih dž.š. lijepih imena je osnovni put spoznaje Allaha dž.š., a time i spoznaje cilja našeg života i postojanja. Ako otvorimo oči i pogledamo u Božju Knjigu, svijet oko nas, Svemir, bit našeg postojanja, bolje ćemo shvatiti i zapamtiti značenja Allahovih dž.š. imena.

Spoznajom stanja u kojem se nalazimo spoznajemo i našu potrebu i ovisnost o spoznaji Allahovih dž.š. lijepih imena. Jedno lijepo tumačenje Allahovog dž.š. najvećeg imena ukazuje na ovu istinu. “Ismullahil-e’azam” – najveće Allahovo dž.š. ime je ime kojim ako zamolimo Allaha dž.š. neće nam dova biti odbijena. Meðutim, po pitanju koje je to ime imamo veliko razilaženje meðu učenjacima. Neki kažu: Allah dž.š., drugi: Er-Rahman, El-Latif ili neko drugo od Allahovih dž.š. lijepih imena. Grupa učenjaka kaže da je to ono ime koje čovjek spozna znanjem, iskustvom i stanjem u kojem se nalazi. Za siromaha to je ime El-Mugni – Onaj koji daje bogatstvo. Za obespravljenog to je ime El-Adl – Pravedni. Za slabašnog to je ime El-Kavvij – Snažni. Za onoga koji traži mudrost to je ime El-Hakim – Mudri. Za poraženog to je ime En-Nasir – Onaj koji daje pobjedu. Tako svaki čovjek u trenutku spoznaje odreðenog Allahovog dž.š. lijepog imena, znanjem, iskustvom i stanjem u kojem se zadesio, spoznaje ime kojim će se u dovama Allahu dž.š. obratiti i svoj život u tom značenju obojiti, a to je “Ismullahil-e’azam” – najveće Allahovo dž.š. ime. Uzvišeni kaže:
﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾

„Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima.” (El-E’araf, 180)

Potpuna spoznaja značenja Allahovih dž.š. lijepih imena ostavrit će se na budućem svijetu. Jer, na ovom svijetu ne možemo spoznati u potpunosti značenje milosti, pravde i druga značenja na koja ukazuju. Allahovo dž.š. ime El-Adl – Pravedni možemo djelimično spoznati na ovom svijetu. Ljudi koji su čini dobro ne mogu očekivati pravednu nagradu na ovom svijetu, već će to zaslužiti na budućem svijetu. Suprotno, ljudi koji budu činili zlo i nepravdu, pravednu kaznu zaslužit će tek na budućem svijetu, jer kako može na ovom svijetu biti kažnjen onaj koji je pobio hiljade i milione ljudi. To znači da vjernik tokom života treba hrliti ka spoznaji Allahovih dž.š. lijepih imena i svoj život treba usmjeriti u tom smislu, a potpuno značenje spoznat ćemo na budućem svijetu. Uzvišeni kaže:

﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

“I samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti nagrade vaše.” (Ali Imran, 185)

Autor: Dr. Muhammed Ratib Nabulsi
Preveo: Abduselam Fetić