Hutba – muftija sandžački hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 19. 11. 2021.