Putnik koji neprestano putuje

Uzvišeni Allah kaže: „Znajte da život na ovom svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji...

S Kur'anom (2.dio)

Naši prethodnici, ashabi i tabiini, Allah njima bio zadovoljan, doista su bili primjer ummetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u tome kako se živi Kur`an, kako se odnosi prema Allahovim riječima, na...

Zalog svjetlosti

Nova knjiga akademika Bačija u izdanju Matice bošnjačke   Knjiga sadrži devet tekstova autora u kojima na sa samo sebi svojstven način opisuje zbilju čovjeka i naroda, svog bošnjačkog i...

Status žene muslimanke u društvu

Razgovarali smo sa prvom narodnom poslanicom u Skupštini Republike Srbije sa hidžabom dr. Misalom Pramenković Smatram da muslimani i muslimanke ne bi smjeli biti apolitični niti nezainteresirani za...

Klasična i online nastava

Odgovornost i podrška roditelja u procesu učenja -    Uslov kreativne i kvalitetne nastave je da prati kurikulum, plan i program nastavnih predmeta, integrišući otvorene obrazovne materijale,...