Klasična i online nastava

Odgovornost i podrška roditelja u procesu učenja -    Uslov kreativne i kvalitetne nastave je da prati kurikulum, plan i program nastavnih predmeta, integrišući otvorene obrazovne materijale,...

Bošnjački civilizacijski temelji

,,Bosna je bila religiozna Švicarska srednjovjekovne Evrope i njena značajna uloga, koju je dala za oslobođenje ljudskog intelekta uspješnim stavom protiv svemoćne vlasti, teško može biti...

Dosada je najveći izvor problema

Da li ste se ikada zapitali šta je to dosada? Da li ste razmatrali koje su njene prednosti, a ukoliko ima prednosti i koji su njeni nedostaci? Psiholozi tvrde da je dosada najveći izvor svih...

Upornost u činjenju dobra

(U potrazi za mudrošću, 9. dio) Nalazimo se u depresivnim vremenima za ummet. U očaju smo da čujemo kakvu lijepu vijest. Zar postoji ljepša i pozitivnija poruka od one koju šalje Kur'an Časni već od...

S Kur'anom…

Razmišljanje o Kur'anu je ključ razumijevanja Allahovog govora, pa je zato pokuđeno učenje Kur'ana bez razmišljanja o porukama koje nosi i upravo iz tog razloga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve...

S Kur`anom…

Naši prethodnici, ashabi i tabiini, Allah njima bio zadovoljan, doista su bili primjer ummetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u tome kako se živi Kur`an, kako se odnosi prema Allahovim riječima, na...