Musliman i neislamski praznici

„Ni Jevreji ni kršćani neće tobom biti zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: - Allahov put je jedini pravi put!“ (El-Bekara, 120)   „Onaj ko oponaša običaje nekog...

Islamske finansije u modernom kontekstu

Glavna pokretačka snaga islamske finansijske industrije jeste islamsko bankarstvo koje čini 70% od te industrije i generiše najviše prihoda. Ukupna aktiva islamskih finansijskih institucija iznosi...

Poslovni odgoj

Od Džabira ibn Abdullaha prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kreni od sebe, dijeli milostinju (sadaku) za sebe. Ako ostane, podijeli i svojoj porodici. Ako pretekne,...

Imamet i džemat u namazu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ljude će u namazu predvoditi najbolji poznavalac Allahove knjige. A ako budu isto poznavali Allahovu knjigu, onda najučeniji u sunnetu...

Taklid i stagnacija muslimanskog uma

Počeci taklida Uzvišeni Allah je odabrao muslimane da budu zajednica misije (risale), umjerenog puta (wesataijje) te da budu svjedoci čovječanstvu (šehada): I tako smo od vas stvorili pravednu...

Musafir u bošnjačkoj tradiciji

“Musliman kod muslimana ima šest prava.“ „Koja su to prava, Allahov Poslaniče” – upitaše. On reče: „Kada ga sretneš da ga poselamiš, kada te pozove da mu se odazoveš, kada od tebe...

DNK testovi

Mnogo je kompanija koje pružaju DNK testove, neke posjeduju vlastiti laboratorij, većina ne. Neki će pružaoci usluga poslati vaš uzorak u Novi Meksiko ili u SAD na obradu, dok drugi obrađuju u...