Obnova i reforma u islamu (II dio)

Obnovitelj drugog hiždretskog stoljeća - Omer ibn Abdul-Aziz Halifa koji je želio stati na put svim negativnim pojavama te ljude vratiti na put skromnosti i umjerenosti bio je upravo Omer ibn...

O kurbanu i Arefatu

PITANJE: Ko je dužan klati kurban i na koji način je to najbolje učiniti? ODGOVOR: Klanje kurbana jeste vadžib - obavezno po mišljenju imama Ebu Hanife i dužna ga je izvršiti svaka osoba koja je...

U susret sebi 

Svaki čovjek želi promjene, a naše promjene će krenuti nabolje onda kad smognemo moralne snage da nabaždarimo kantar svoga JA, bez obzira na društveno-socijalni kontekst, bez obzira na vjetar sumnje...

Obnova i reforma u islamu (1. dio)

Ebu Hurejre r.a: “Zaista će Allah slati ovom ummetu na kraju (ili početku) svakih stotinu godina nekoga ko će obnoviti vjeru.”   Historija islama od Poslanika Muhammeda a.s. do našeg...

Indeksi sure En-Nisa i El-Maida  

Sura En-Nisa   Vrijednost sure: Prenosi majka vjernika Aiša, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko uzme sedam dugih sura on je učenjak." (Bilježi...

Islamska radna etika (2. Dio)

Islamska radna etika Rad u islamu usko je povezan sa etikom, jer islamske vrijednosti i moral su ono što usmjerava u pravom smjeru, kao što ćemo vidjeti, ako Bog da, na sljedećim stranicama. Kada...