Redžeb, ša’ban pa ramazan

  Uz mjesece ševval, zu-l-ka’de i zu-l-hidždže, mjesec redžeb je jedan od četiri odabrana mjeseca hidžretske godine. Nakon njega dolazi ša’ban – mjesec dobrovoljnog posta i...

Vakuf je snaga islama i muslimana

Kada je osnovana Vakufska direkcija i sa kojim ciljem?   Islamska zajednica se temelji na dva stuba, a to su obrazovanje i vakuf. Nekada se Islamska zajednica i nazivala upravo na osnovu ova dva...

Intermitentna dijeta

ISLAM U DRUŠTVU (MEDICINA)  Svakodnevno dobijamo nova saznanja o uticaju hrane na naše zdravlje, pravilnoj ishrani i njenom sastavu. Uporedo sa tim, postoje različite dijete koje pružaju određene...

Upornost u činjenju dobra

U potrazi za mudrošću (8. dio)   Zar psovkama branite čast i ugled Allahovog Poslanika? Zar na provokativan snimak odgovarate prijetnjama smrću? Gdje je tu mudrost i lijep način raspravljanja?...

Nova uvakufljenja

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2003. GODINE Juković (Ruša) Ljutvo, 19.09.2003. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao tri kat. parcele broj 4296/1, 4296/2...

Ovaj ummet neće propasti (nestati)

Riječ el-ummeh u arapskom jeziku znači zajednica. Ummet je svaka zajednica koju nešto veže i okuplja. U islamu pod terminom el-ummeh (ummet) misli se na zajednicu svih vjernika. Ovaj ummet posljednjeg...

Trinaest godina od agresije

Prije 13 godina u noći između 2-3. oktobra 2007. godine desila se agresija na Islamsku zajednicu, kada su uz podršku grupa kriminalno-tajkunskog miljea tadašnji režim, kojeg su predvodili premijer...

Prodaja vakufa

PITANJE: Koja je važnost vakufa u islamu?   ODGOVOR: Nesumnjivo je da vakuf predstavlja važnu ustanovu socijalnog i imovinsko-pravnog sistema islama, a utemeljen je na praksi Poslanika a.s.,...