Vjerni čuvar božijih svetinja

Snježno visje pustinjskog biserja   Šećer je ponikao u onim prvim teškim danima čežnje za otomanskim krilom. Tek što su morali otići, još je sve svježe mirisalo na braću..., ali...

Psihologija i insan (1. dio)

U svom okruženju susrećemo se sa pozitivnim i negativnim, dobrim i lošim, ispravnim i neispravnim, lijepim i ružnim ponašanjima i događajima. Dobri, ispravni i lijepi događaji pozitivno utiču na...

Resulullahove brige za ummet 

Džabir ibn Abdullah prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao Ka’bu ibn Udžretu: „Allah te sačuvao od vlasti bestidnika i glupaka!“ Upitao je: „Allahov Poslaniče, a šta znači vladavina...

Rožajski opanak

Da nekom prilikom jedan bošnjački visoki lokalni funkcioner sa odabrane liste ne podsjeti na vrijeme opanaka, onih pravljenih od kože volujskih glava, prepletenih vještim lanenim vezom, koje su zbog...

O Novom Pazaru

Kraj je ovaj star, stare doline, stare gradine...        Stari šumom zarasli putevi, stara grobišta, stara kućišta...        Pa se više ne zna kud se išlo, pa se više ne živi gdje...

Ne komplicirajte lahke stvari 

Gospodar tvoj najbolje zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On najbolje zna one koji su na Pravom putu. (En-Nahl, 125)    „Znamo samo da nema božanstva osim Allaha“  U suri...

Pojam din u interpretaciji Kur'ana

U kontekstu 21. vijeka sve se više ističe važnost čitanja, tumačenja i primjene Kur'ana kao izvora za rješavanje svih problema, u skladu sa izazovima novonastalih okolnosti. Na prvi pogled, taj apel...

Džuma namaz

Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Džuma je dužnost svakog muslimana koji se nalazi u džematu, osim četverice: roba, žene, dječaka i bolesnika.” (Ebu...