FRAGMENTE NGA JETA E SAHABEVE

SEID IBNU AMIR EL- XHUMEHIJ “ Seid ibnu Amir El- Xhumehij është njeri që bleu ahiretin me dynja dhe preferoi Allahun dhe Pejgamberin e Tij mbi çdo kënd tjetër”.    ...