FLETA E HADITHIT

Transmetohet nga emiri i besimtarëve Ebu Hafsi, Omer ibnul-Hattabi ,radijellahu anhu të ketë thënë: “ E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem duke thënë:...

Devotshmëria dhe morali i mirë

Nga Ebu Dherr,Xhundub ibn Xhunadete dhe Ebu Abdurrahman,Muadh ibn Xhebeli(radiall-llahu anhum),transmetohet se i Dërguari a.s ka thënë:’’Ke frikë All-llahun ku do që të jesh.Pas çdo...

PERIUDHA E THIRJES NË ISLAM HAPTAZI

Muhammedi a.s. para se të thirrte njerëzit në Islam haptazi , tri vite këtë e kishte bërë fshehurazi . Tanimë erdhi koha kur ai do të dilte që publikisht t’i ftonte idhujtarët mekas për...