article placeholder

Sadekatu-l-fitr za musafira

Da li staratelj porodice mora dati sadekatu-l-fitr i za onu osobu koja nije član njegove porodice, a zapostila je ramazan kao musafir, gost, u njegovoj kući?...
article placeholder

Zekat i sadekat'u-l-fitr

PITANJE: Da li osoba koja je dužna dati zekat i sadekatu-l-fitr može sama birati kome će i koliko će dati na ime zekata i sadekatu-l-fitra, rukovodeći se kur'anskim ajetima koji govore...
article placeholder

Trudnoća i dojenje

PITANJE: Kako da postupi u mjesecu ramazanu žena koja je gravidna (u drugom stanju) ili je u fazi dojenja novoroðenčeta?...
article placeholder

Usmjeravanje sredstava od zekata

PITANJE: Kakav je stav islamske uleme po pitanju prakse pojedinaca da sredstva zekata usmjeravanja na odreðene adrese, koje su van granica mjesta boravka, ili države davaoca?...
article placeholder

Zaboravljeni sadekatu-l-fitr

PITANJE: Šta učiniti sa novčanim iznosom sadekatu-l-fitra koji je osoba imala namjeru da izmiri, ali zbog zaborava to nije učinila u predviðenom vremenu?...