U potrazi za mudrošću (6. dio)

Uzvišeni Allah ne traži od vas da budete savršeni. To ljudi traže od vas. Allah želi da budete na Njegovom putu i da se tim putem krećete, da napredujete. Koliko brzo? Ne iznad vaših mogućnosti....

Propisi o kurbanu

PITANJE: Na kojem je stepenu obaveznosti klanje kurbana?   ODGOVOR: Klanje kurbana jeste vadžib - obavezno, po mišljenju imama Ebu Hanife, imama hanefijskog mezheba, i dužna ga je izvršiti...

Vjera je diktat (8)

KRITIKA ČISTE VJERE (IX) Svjestan sam da su nekima pojmovi "slobodna volja" i "diktat vjere" nespojivi zato što se demokracija ("vlast slobodnih ljudi") i diktatura ("vlast samovoljnih ljudi") mora...

Lekcije o postu iz sunneta Muhameda a.s.

Život Muhammeda a.s. je po mnogo čemu specifičan i krije tajnu uspjeha, formulu opstanka i stimulans skladnog življenja. Vjera islam je sazdana od Božije objave i poruka Njegovog poslanika Muhammeda a.s.,...

Opravdani optimizam

U potrazi za mudrošću (5. dio) Ma koliko problema naš ummet imao, ma koliko nas mučila moralna, socijalna, ekonomska i politička kriza, ma koliko smo se udaljili od islama i izbacili ga iz naših...

Ramazan – mjesec objave Kur'ana

Kur'an je iz Lewhi Mahfuza (pomno čuvane Knjige) spušten na nama najbliže nebo, a onda je postepeno objavljivan Muhammedu a.s. u periodu od 23 godine, posredstvom meleka Džibrila a.s., od Uzvišenog...