Postepenost je oslika islama

U potrazi za mudrošću (7. dio)   Mnogi ljudi miješaju da'vu i raspravu. Nije isto pozivati u islam i raspravljati se, kao što neko ima običaj reći: „Pozivao sam rodbinu u islam, raspravljali...

Akaid i islamska spekulativna teologija

Iz štampe izašla nova knjiga autora hfz. dr. Almira Pramenkovića. Knjiga pod naslovom Akaid i islamska spekulativna teologija sinteza je predavanja na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru iz...

Udružene misli

Ljeto je. 23. avgust 2020. Noć. Na obali mora prelijep grad - Ulcinj. Stari grad vjekovima krasi džamija, bedem s jedne strane, krš s druge, more sa malom plažom, Mjesec... U gradu se čuju...

HUTBA O VAŽNOSTI BRIGE O ZAJEDNICI

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, koji čovjeka stvori u najljepšem obliku i razumom odlikova nad ostalim stvorenjima. Hvala Njemu Uzvišenom na nebrojanim blagodatima kojima nas počasti, što nas učini...